Kiến Thức

Tạo chữ ký cho email server

 

 Xin chào các bạn.

 Việc tạo chữ ký cho email giúp bạn khẳng định thương hiệu, liên hệ với bạn một cách dễ dàng hơn. Hôm nay mình xin phép hướng dẫn các bạn tạo mẫu chữ ký cho mail.

 Bạn truy cập và đăng nhập vào mail: mail.mailviet.vn

 Sau khi đăng nhập vào mail bạn chọn “Tùy chọn” và chọn “Chữ ký” sẽ có giao diện như sau:

 

 Bạn sẽ điểm đầy đủ thông tin vào

  1. Chữ ký của bạn
  2. Chọn tên chữ ký bạn muốn dùng cho thông điêp mới
  3. Chọn tên chữ ký bạn muốn dùng thư trả lời và chuyển tiếp
  4. Vị trí bạn muốn đặt chữ ký
  5. Lưu lại để hoàn thành

 

Sau khi lưu lại chữ ký bạn vào phần soạn thông điệp mới, nếu có hiện chữ ký mà bạn vừa tạo là thành công

 

Để chắc chắn mình có tạo 1 mail rồi gửi đi và mail mình nhận được đã có chữ ký như vậy là thành công

 

 

Chúc các bạn thành công.

Exit mobile version