Kiến Thức

Những Yêu cầu cần biết khi đăng ký web hosting

Web hosting là gì?
Web Hosting
 là nơi lưu trữ tất cả các trang Web, các thông tin, tư liệu, hình ảnh của Website trên một máy chủ Internet, Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa Website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động. Nói một cách đơn giản, Web Hosting tương đương với trụ sở làm việc hay phòng giao dịch của một doanh nghiệp trong đời thường. Khi bạn thuê một Web Hosting, điều đó cũng giống như bạn thuê một phòng trong một cao ốc để làm văn phòng hay trụ sở làm việc.

Những yếu tố cần biết khi đăng ký web hosting?

Tốc độ

Dung lượng

Băng thông

Khả năng chịu tải

Hỗ trợ khách hàng

Bảo mật

Giá cả

Bạn có thể tham khảo các gói hosting và đăng ký tại đây

Exit mobile version