Kiến Thức

Hướng Dẫn Xóa Email Người Dùng Trong Tài Khoản Quản Trị Admin

 

Bước 1: Chọn email cần xóa

Bước 2: Chọn biểu tượng dấu ba chấm dọc (như hình dưới). Chọn “Xóa

Bước 3: Chọn các ô cần chuyển dữ liệu. Sau đó, Chọn “Chỉ định chủ sở hữu mới đối với dữ liệu này

Bước 4: Nhập email của chủ sở hữu mới. Sau đó, chọn “Truyền dữ liệu và xóa tài khoản

Bước 5: Chọn “Đóng” để hoàn tất quá trình.

Như vậy, mình đã hướng dẫn xong các bước để thực hiện quá trình xóa tài khoản email người dùng.

Chúc các bạn thành công!

Exit mobile version