Kiến Thức

Hướng Dẫn Thay Đổi Ngôn Ngữ Của Tài Khoản Quản Trị Admin

 

Bước 1: Ở “Bảng Điều Khiển Quản Trị”, Chọn “Hồ Sơ Công Ty

Bước 2: Chọn mục “Tiểu Sử” (như hình dưới).

Bước 3: Chọn Ngôn ngữ cần sử dụng.

Như vậy, mình đã hướng dẫn xong các bước để thực hiện quá trình thay đổi ngôn ngữ tài khoản quản trị Admin.

Chúc các bạn thành công!

Exit mobile version