Kiến Thức

Hướng dẫn tạo tài khoản khách hàng

 

Tài khoản khách hàng là 1 tài khoản bắt buộc mà bất kì khách hàng nào sử dụng dịch vụ tại BKHOST cũng cần phải có. Để tạo 1 tài khoản khách hàng, các bạn nhấp vào đường link https://manage.bkhost.vn/register.php và điền đầy đủ các thông tin vào ô trống

Địa chỉ Email: là Email đang hoạt động và thường xuyên sử dụng.
Mật khẩu: Mật khẩu mong muốn khi bạn đăng nhập vào tài khoản khách hàng tại BKHOST
Nhập lại mật khẩu: Bạn nhập lại mật khẩu mà bạn vừa tạo.
Thông tin cá nhân: Là các thông tin bắt buộc chính xác để BKHOST lấy căn cứ liên hệ với bạn. Các trường Email và Số điện thoại là các trường bị khóa, do đó khi tạo xong tài khoản khách hàng bạn sẽ không thể thay đổi được. Nếu có nhu cầu thay đổi Email hoặc Số điện thoại, vui lòng liên hệ tới Bộ phận Kinh doanh theo email: info@bkhost.vn
Cuối cùng bạn bấm vào nút “Đăng Ký”.

Sau đây là video hướng dẫn

Exit mobile version