Kiến Thức

Hướng Dẫn Tạm Ngừng Email Người Dùng Trong Tài Khoản Quản Trị Admin

 

Bước 1: Chọn email cần tạm dừng

Bước 2: Chọn biểu tượng dấu ba chấm dọc (như hình dưới). Chọn “Tạm dừng

Bước 3: Chọn “Tạm Ngưng Người Dùng”.
*Lưu ý: Đối với tính năng Tạm dừng Tài Khoản này, khi kích hoạt thì email sẽ không đăng nhập và sử dụng được nữa, tuy nhiên dữ liệu vẫn còn lưu trữ, được hoạt động tiếp tục khi quản trị viên mở lại tài khoản đã bị tạm ngừng.

 

 

Như vậy, mình đã hướng dẫn xong các bước để thực hiện quá trình tạm ngừng tài khoản email người dùng.

Chúc các bạn thành công!

Exit mobile version