Kiến Thức

Hướng Dẫn Đổi Tên Email Người Dùng Trong Tài Khoản Quản Trị Admin

 

Bước 1: Chọn email cần thay đổi Tên

Bước 2: Chọn biểu tượng hình chiếc Bút (như hình dưới)

Bước 3: Nhập thông tin HọTên, Email của người dùng mới. Sau đó, chọn “Đổi Tên Người Dùng

Hãy lưu ý các phần chú thích khi Google nêu rõ trong bước này.

Như vậy, mình đã hướng dẫn xong các bước để thực hiện quá trình thay đổi tên và email của người dùng mới.

Chúc các bạn thành công!

Exit mobile version