Kiến Thức

Hướng Dẫn Đổi Mật Khẩu Email Người Dùng Trong Tài Khoản Quản Trị Admin

 

Bước 1: Chọn email cần thay đổi mật khẩu

Bước 2: Chọn biểu tượng khóa (như hình dưới)

Bước 3: Nhập mật khẩu mới 2 lần. Sau đó, chọn “Xác Lập Lại

Bước 4: Chọn “Hoàn Thành” để hoàn tất quá trình đặt lại mật khẩu.
Trong trường hợp, tài khoản email muốn tự đổi mật khẩu không cần đến quyền của Người Quản trị Admin thì các bạn chọn link “chính sách tự khôi phục” => chuyển sang bước 5

Bước 5: Ở phần Khôi phục mật khẩu, các bạn click vào ô “Bật khôi phục mật khẩu cho người dùng không phải quản trị viên”.

Sau đó, chọn “Lưu

Như vậy, mình đã hướng dẫn xong các bước để thực hiện quá trình cấp lại mật khẩu mới cho email người dùng.

Chúc các bạn thành công!

Exit mobile version