Kiến Thức

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Clamav để quyét malware

     Xin chào tất cả các bạn hôm nay Bkhost xin giới thiệu đến các bạn một phần mềm để kiểm tra và diệt đi Malware chạy trên một số hệ điều hành của nền tảng Linux có tên gọi là “ClamAV

 


Cách cài đặt: Về việc cài đặt ClamAV tương đối đơn giản, bạn có thể sử dụng lệnh sau để cài đặt
 

Đối với Ubuntu, Debian:

#sudo apt-get install clamav clamav-daemon -y

Đối với Centos:

#yum install -y clamav-server clamav-server-systemd clamav-scanner-systemd clamav-data clamav-update clamav-filesystem clamav clamav-devel clamav-lib

Sau khi cài đặt xong các bạn có thể sử dụng lệnh sau để quét trên hệ thống

#clamscan -r <đường dẫn các bạn muốn quyét>

Ví dụ: #clamscan -r /home

Mình cũng xin hướng dẫn thêm cho các bạn một số tùy chọn kèm theo thay cho –r để tiện cho cách bạn tham khảo


Các bạn có thể quét với tùy chọn như sau: #
clamscan -r /home –log=/home/report/report.txt

     Chúc các bạn thành công.

 

Exit mobile version